صفحه اصلی

سامانه اجرايی بند 56 قانون الحاق برای سال 1398

rbp108

نمایندگان گرامی دستگاه‌های اجرایی

با استناد به مصوبه چهارم جلسه پانزدهم ستاد عالی کرونا به شماره 1479-19/م تاریخ بیست و چهارم فروردین نود ونه، به اطلاع می‌رساند مهلت قانونی جذب اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های مشمول ماده 56 «قانون الحاق برخی مواد به تنظیم بخش از مقررات مالی دولت(۲)» قانون بودجه سال 1398 کل کشور تا پایان خرداد سال 1399 است. از این‌رو ثبت طرح به منظور دریافت کدرهگیری تا مهلت مذکور امکان‌پذیر است.

همچنین ضروری است نمایندگان محترم دستگاه‌های اجرایی درخصوص اعلام خاتمه‌طرح یا درخواست مجوز سال آتی طرح‌های ثبت شده دارای کد رهگیری سازمان مربوط در سامانه سمات تا سی و یکم خرداد نود و نه، اقدام لازم صورت گیرد. شایان ذکر است طرح یا طرح‌های که به هردلیل ازسوی نماینده معرفی شده دستگاه‌های اجرایی مربوط تعیین تکلیف نشود؛ به حالت راکد در خواهد آمد

قابل توجه کاربران گرامی:  

با توجه به دستورالعمل اجرایی ابلاغی سامانه بند 56 برای سال 98، کلیه سازمانها به استثنای سازمانهای ملی میبایستی از طریق استانداریهای ذیربط اقدام به معرفی نماینده جدید نموده و شناسه کاربری و کلمه عبور جدید دریافت نمایند. لازم به ذکر است که سازمانهای مستقل از استانداریها(سازمانهای ملی) که سال 97 فعال بوده اند، با همان نماینده سال گذشته میتوانند در سیستم فعالیت نمایند و سازمانهایی که در سال 97 غیرفعال بوده اند بایستی اقدام به معرفی نماینده جدید نمایند

1. قبل از هر اقدامی راهنمای کاربری سامانه ماده 56   را مطالعه بفرمایند.

2. به منظور اخذ مجوز برای درج طرح های پژوهشی سال 1398 ، لازم است کلیه سازمان ها اطلاعات مالی سال 1398 را در سیستم تکمیل نمایند (بودحه مصوب و تخصیصی). 

3. برای ثبت طرحهای جدید ، بارگذاری پیشنهاده مناسب الزامی است . پیشنهاده هر طرح بایستی حداقل های مندرج در فایل الزامات پیشنهاده طرحها را دارا باشد . 

4. طرح هایی که در حالت ثبت اولیه هستند قابل بررسی نیستند و فقط طرح هایی که توسط دستگاه ثبت کننده ، ثبت نهایی شده اند بررسی خواهند شد . 

لازم به ذکر است آن دسته از دستگاه‎های اجرایی که موفق به معرفی نماینده دستگاه خود نشده اند می‎بایست پس از دریافت فرم معرفی‎نامه نماینده دستگاه، به منظور اختصاص نام کاربری و رمز عبور، فرم مذکور را با نامه ای خطاب به معاون محترم اجرایی دبیرخانه شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری به شماره نمابر 88069760 ارسال نمایند. شایان ذکر است ستاد پاسخگویی دبیرخانه شورای عالی عتف به شماره های 88675651،88675652,88675653، 88675650 داخلی‎های 130،124 , 123و131 و رایانامه زیر آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات می‌باشند.

EMAIL:pasokhgoo@atf.gov.ir

تذکر1: دستگاه‌های اجرایی استان بایستی فرم معرفی نماینده خود را به استانداری‎های متبوع خود ارسال نمایند و استانداری مربوطه پس از معرفی نماینده خود استانداری به سامانه سمات، اطلاعات دستگاههای اجرایی استان را جمع اوری کرده و در قالب اکسل به سامانه سمات ارسال نماید

دریافت دستورالعمل ماده 56

دریافت راهنمای کاربری سامانه ماده 56

دریافت فایل نکات تکمیلی راهنمای سایت

دریافت فرم معرفی‎نامه نماینده دستگاه

دریافت فرم معرفی نامه نماینده استانداری - دریافت فایل استانداری

دریافت فایل اصلاحات ماده 56

دریافت فایل الزامات پیشنهاده طرحها

دریافت فایل سیاست ها و اولویت های پژوهش و فناوری

منو کاربریمنو کاربری